Σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του  νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ΕΕ 679/2016 (GDPR),  το ΙΝΣΕΤΕ χρειάζεται τη συγκατάθεσή σας για να επικοινωνεί μαζί σας προκειμένου να ενημερώνεστε για τις εκδηλώσεις και τις δράσεις του Ινστιτούτου του ΣΕΤΕ και να λαμβάνετε τα newsletters του. Οι επικοινωνίες αυτές πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να δείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ΙΝΣΕΤΕ, παρακαλούμε πατήστε εδώ. Επισημαίνεται, ότι έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε οποιαδήποτε στιγμή την ανάκληση της συναίνεσής σας ή/και τη διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων από τις βάσεις δεδομένων μας επικοινωνώντας μαζί μας, στην εξής διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@insete.gr
* indicates required

Θέλω να λαμβάνω από το ΙΝΣΕΤΕ: